หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:44 PM
 
  
 
   สถานที่ตั้ง
 
 
 
 
 
                 โรงเรียนทวารวดี      สังกัดการศึกษา      เทศบาลนครนครปฐม
 
                 ตั้งอยู่เลขที่  670  ถนนทหารบก  ตำบลพระปฐมเจดีย์   อำเภอเมืองนครปฐม  
 
                 จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์  73000
                 
                 โทรศัพท์ : 0-3425-5761
                 
                 โทรสาร : 0-3425-5761
 
                 E-Mail Address : tawara.w@hotmail.com