หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:40 PM
 
  
 
   แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ
 
     โรงเรียนทวารวดีจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศ ขึ้นเพื่อให้นักเรียน บุคลากรและ
ผู้มาเยือนได้ศึกษาระบบนิเวศสัตว์น้ำ และเพื่อบรรยากาศส่งเสริมแก่การเรียนรู้ และใช้
ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาที่ใช้แหล่งการเรียนรู้
ระบบนิเวศได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เกษตร